Ξενάγηση στο εργοστάσιο

production area  4

Περιοχή Παραγωγής

Raw material area 1

Περιοχή Πρώτων Υλών

Raw material area 2

Περιοχή Πρώτων Υλών

Raw material area 3

Περιοχή Πρώτων Υλών

company name

Όνομα εταιρείας

office area

Περιοχή Γραφείου

19  packaging

Συσκευασία

packaging 2

Συσκευασία

pressure test

Δοκιμή πίεσης

production area  2

Περιοχή Παραγωγής

production area  3

Περιοχή Παραγωγής

The company a panoramic

Η Εταιρεία Α Πανοραμική